Článok   13. 8. 2021 Ako uľahčiť dispečingu dopravy plánovanie trás

Spoločnostiam, ktorých dispečing dopravy v dnešnej dobe stále používa manuálne plánovanie trás, pomaly uteká vlak. Šikovne navrhnutý softvér pritom zvládne prácu rýchlejšie, efektívnejšie a dokonca ušetrí náklady na dopravu.
z 16 otázok
Zrušiť filter

Dispečing dopravy zohráva absolútne kľúčovú úlohu pri plánovaní trás rozvozov. Aj v dnešnej dobe sa však nájdu spoločnosti, ktoré síce využívajú satelitné sledovanie vozidiel, však samotné plánovanie trás stále prebieha manuálne, teda cez aplikáciu typu Mapy.cz, prípadne Google maps. Dispečer musí väčšinou zaisťovať dispečing pre rôzne pobočky, musí viesť evidenciu o činnosti distribúcie, komunikuje ako s externými, tak i s internými dopravcami a musia samozrejme riešiť aj neštandardné situácie, ktoré pri rozvoze zákonite nastávajú. Taký dispečer je v podstate nezastupiteľný. Veľký problém potom pre spoločnosti nastáva v momente, kedy dispečer ochorie, prípadne si rozhodne nájsť novú prácu.

Skúsenosti a nezastupiteľnosť dispečera

Úloha dispečera teda nie je ľahká a je úplne kľúčová vzhľadom k celému procesu. V tom, ako kvalitný plán nakoniec bude, hrajú hlavnú úlohu dva faktory. Skúsenosti a tiež dostatočný časový fond dispečera, ktorý plán trasy skladá podľa kritérií, ktorý má historicky naučené a vie, že sa musí zohľadniť. Aj ten najlepší dispečer s dostatočným časom ku kompletizácii trás však nemá šancu vyrovnať sa kvalitným a na matematických modeloch postaveným programom pre plánovanie trás.

Výhody programu pre plánovanie trás

Programy pre plánovanie trás agregujú „skúsenosti“ stoviek používateľov, sú neustále vyvíjané v spolupráci s logistickými spoločnosťami a dokážu vypočítať desiatky tisíc variantov rozvozu a následne ich porovnať medzi sebou tak, aby bolo dosiahnuté toho najlepšieho výsledku. V dnešnej dobe je možné dosiahnuť jednoducho zníženie nákladov na dopravu až o 15%, a to vrátane nemenej dôležitých výhod, spojených s automatizáciou procesu. Napríklad kvalitné automatické geokódovanie, teda „zapichnutie špendlíka“ priamo do mapy, môže ušetriť veľa času pri rozvrhnutie jednotlivých zákaziek.

Práve pre tieto účely Solvertech vyvinul program Tasha, ktorý dnes využíva vyše 100 zákazníkov ako u nás, tak aj ďalších 8 krajinách sveta. Namiesto ručného plánovanie a skladanie trás podľa pocitu a skúseností dispečera, plánuje program trasy automaticky podľa zadaných parametrov. Tieto parametre môžu byť flexibilne menené podľa požiadaviek zákazníka a je bežné, že sa v rámci nového odvetvia softvér upravuje priamo na mieru.

Prínosy pre dispečerov

Mimo to, že preukázateľne dochádza k zníženiu nákladov na prepravu, dochádza tiež k uľahčenie práce jednotlivým zamestnancom, ktorí s programom pracujú. Medzi hlavné prínosy pre dispečerov patria:

 • Možnosť predprípravy všetkých plánovaných trás
 • Jednoduchý prehľad o zákazkách a vyťaženia jednotlivých vozidiel
 • Zohľadnenie uzávierok a problémov na trasách
 • Manuálne doplnenie jednotlivých rozvozov a zvozov do plánu
 • Takmer neobmedzené možnosti individuálneho nastavenia
 • Rýchla spätná väzba na zmenu plánu
 • Menšia stresová záťaž pri plánovaní
 • Rýchlejšie a efektívnejšie plánovanie dopravy

Prehľadnejšie kontrola pre manažérov spoločností

Vďaka zjednodušenému controllingu, potom Tasha dokáže pomôcť s vyhodnocovaním a prehľadom KPI tiež manažmentu spoločnosti, ktorý si dokáže zistiť výnos z každej objednávky. Prínosy pre manažment potom sú:

 • Preukázateľné zníženie dopravných nákladov
 • Prehľadná analýza rentability položiek, zákaziek, zákazníkov, trás a vozidiel v čase
 • Výrazne lepší prehľad o stave dopravy v spoločnosti
 • Navýšenie kapacity dispečingu pri zachovaní pôvodného stavu zamestnancov
 • Maximalizácia výkonu a spoľahlivosti dispečingu
 • Jednoduchšie zastupiteľnosť kľúčových zamestnancov

Pokiaľ chcete našu službu využívať a šetriť tak čas aj peniaze, kontaktujte nás na telefónnom čísle +420 775 865 185, alebo na e-mailovej adrese obchod@solvertech.cz

Toto je naša pomoc vašej doprave

Naše produkty