Informácie o spracovaní osobných údajov

Kto Vaše osobné údaje spracúva?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Solvertech s.r.o., so sídlom Veselá 52, 756 51 Zašová, IČO: 28604377, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, pod sp. zn. C 34226 / KSOS ( „my“), ktorá je aj správcom vašich osobných údajov.

Kontaktný e-mail: info@solvertech.cz

Pretože nám na ochrane vašich osobných údajov záleží, pripravili sme pre vás tieto informácie o spracovaní vašich osobných údajov, ktoré sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR). Nájdete v nich hlavne to, aké vaše osobné údaje spracovávame, prečo to robíme, ako s nimi pracujeme a ako dlho ich budeme uchovávať.

Tieto informácie o spracovaní osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov v prípade, ak ste naším zákazníkom, obchodným partnerom alebo užívateľom webových stránok solvertech.sk (ďalej len „Webové stránky“).

Aké Vaše osobné údaje spracovávame?

Niektoré vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, sú nevyhnutné k riadnemu plneniu zmluvy a objednávanie našich služieb a tovaru.

Ide o tieto vaše údaje:

 • meno, priezvisko
 • názov zamestnávateľa,
 • IČO, DIČ, číslo bankového účtu,
 • adresu
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,
 • našu vzájomnú komunikáciu
 • informácie a podklady, ktoré nám v rámci poskytovania služieb poskytnete
 • vaše hodnotenie našich služieb

Vaše osobné údaje spracovávame tiež v rozsahu tovarov a služieb, ktorý ste si od nás objednali, našej komunikácie medzi nami a ďalších podrobností ohľadom zmluvy uzatvorenej medzi nami. Ukladáme aj naši komunikáciu a informácie, ktoré ste nám dali pred uzavretím zmluvy, a to pre prípad, že spolu zmluvu uzavrieme – v rámci rokovaní pred uzavretím zmluvy.

Používame cookies a rozosielame newslettre

Pre fungovanie Webových stránok využívame cookies. Všetky informácie o cookies nájdete nižšie v časti týchto informácií, ktorá sa cookies venuje.

Ak ste s nami uzavreli zmluvu, sme oprávnení posielať vám naša newslettre po dobu 3 rokov, pokiaľ to neodmietnete buď priamo preklikom v newsletteru alebo zaslaním e-mailu na info@solvertech.cz Umožňuje nám to náš oprávnený záujem.

Čo nás k spracovaniu Vašich osobných údajov oprávňuje?

Vaše osobné údaje spracovávame z niekoľkých dôvodov. Každý z týchto dôvodov musí byť podložený aj právnym základom spracovania, aby spracovanie osobných údajov zákonné.

Dôvody, prečo Vaše osobné údaje spracovávame, sú:

Plnenie zmluvy alebo prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy a riešenie vašej objednávky

Osobné údaje z tohto dôvodu spracovávame preto, aby sme vám mohli dodať tovar a služby, ktoré ste si u nás zakúpili alebo objednali, a aby sme vás mohli kontaktovať a komunikovať s vami vo veciach objednávky i zmluvy.

Náš oprávnený záujem

Vaše osobné údaje spracovávame aj preto, že nám tak umožňuje náš oprávnený záujem. Vďaka tomu môžeme ponuku pre vás prispôsobovať vašim potrebám alebo môžeme podniknúť príslušné kroky pri výkone alebo obhajobe našich právnych nárokov.

Je to naša povinnosť

Vaše osobné údaje spracovávame aj preto, že nám tak hovorí zákon. Trebárs podľa zákona o účtovníctve sme povinní uchovávať daňové doklady – faktúry, na ktorých môžu byť vaše osobné údaje.

Váš súhlas

V niektorých prípadoch nám môžete udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to e-mailom. Ani po uplynutí času, pre ktorú ste so spracovaním vašich osobných údajov súhlasili alebo v prípade odvolania súhlasu nie sme ale povinní zmazať všetky vaše osobné údaje, môžeme si ponechať tie, u ktorých to umožňuje náš oprávnený záujem alebo zákon. Ak súhlas odvoláte, nemá to vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Musíte nám vaše osobné údaje poskytnúť?

V niektorých prípadoch spracovávame osobné údaje pre účely, kedy je nevyhnutné nám vaše osobné údaje poskytnúť. Napríklad ak máte záujem o objednanie nášho tovaru a služieb, vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme spolu mohli uzavrieť zmluvu, alebo aby sme vás mohli počas našej spolupráce kontaktovať. Bez toho to bohužiaľ nepôjde.

V prípade, že si neželáte dostávať naše newslettre, môžete tak urobiť aj preklikom v danom obchodnom oznámení.

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?

Ak spolu uzatvárame zmluvu, uchovávame vaše osobné údaje po dlhšiu dobu než len počas trvania našej spolupráce do doby dodania tovaru a poskytnutie služieb, a to napríklad z dôvodov odstúpenia od zmluvy, reklamácií, uplatňovanie nárokov na náhradu škody a ďalších. Podľa právnych predpisov, ktoré upravujú účtovníctvo, sme povinní uchováva daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa dané plnenie uskutočnilo. Preto nemôžeme vaše osobné údaje zmazať hneď po skončení našej spolupráce.

Môžete si však byť istí, že vaše osobné údaje spracovávame vždy len po nevyhnutnú dobu a v primeranom rozsahu. Doba uchovania vašich konkrétnych osobných údajov je potom určená podľa nasledujúcej logiky:

 • po dobu trvania zmluvy medzi nami;
 • po dobu nevyhnutne nutnú k ochrane našich práv a po dobu nevyhnutne nutnú na určenie,
 • výkonu alebo obhajobe právnych nárokov (až 4 roky);
 • po dobu trvania našich prípadných ďalších oprávnených záujmov (až 4 roky);
 • po dobu určenú právnymi predpismi (až 10 rokov).

Ako je to s cookies?

Pre fungovanie Webových stránok využívame cookies, čo sú malé súbory, ktoré naše stránky pomocou prehliadača ukladajú do vášho zariadenia. Cookies dokážu zaznamenať určité špecifické informácie z vašich návštev na Webovej stránke. Cookies môžeme rozdeliť na nevyhnutné cookies, analytické cookies a marketingové cookies.

Tzv. nevyhnutné cookies sú nutné pre zabezpečenie prevádzky Webových stránok. Pre použitie týchto cookies nie je vyžadovaný súhlas, je to náš oprávnený záujem na tom, aby Webové stránky bežali v poriadku.

Použitie tzv. Analytických cookies je tiež naším oprávneným záujmom. Cookies spadajúce do tejto kategórie sú využívané najmä pre anonymné sledovanie návštevnosti a činnosti užívateľov na Webovej stránke. Vďaka tomu môžeme sledovať, čo sa zákazníkom páči a zlepšovať naše služby.

Marketingové cookies umožňujúci napr. Remarketing na Webovej stránke takisto používame. Vďaka tomu vám môžeme ponúkať naše tovaru prostredníctvom cielenej reklamy. K tomu ale potrebujeme váš súhlas.

Pomocou cookies spracovávame tieto osobné údaje:

 • cookies;
 • IP adresa Vášho počítača;

Aké cookies využívame?

CookiesPrečo je využívame?Za ako dlho je zmažeme?
_ga
_gid
_ga a _gid priradí každému návštevníkovi našich webových stránok náhodný identifikátor, vďaka ktorému môžeme merať návštevnosť našich webových stránok, vytvárať štatistiky týkajúce sa návštevnosti a správania sa návštevníkov na našich webových stránkach.2 roky
24 hodín
NIDSúbor cookie NID obsahuje jedinečné ID, pomocou ktorého si Google pamätá vaše nastavenia a ďalšie informácie, napríklad váš preferovaný jazyk (napr. Čeština), koľko výsledkov vyhľadávania chcete zobrazovať na jednej stránke (napr. 10 alebo 20) a či chcete mať zapnutý filter Bezpečné vyhľadávania Google.1 rok
APNUIDSlúži pre webovú analytiku.pol roka
sidUkladá ID vracajúceho sa používateľa.1 mesiac
__insp_sidPoužívaná pre reklamné účely. (Trackovací, A / B testovací nástroj https://www.inspectlet.com)1 rok
cRozpoznáva vracajúci sa používateľa.
pll_languageUkladá jazykové preferencie používateľa.1 rok
__insp_slimTechnické použitie.1 rok
__insp_padPoužívaná pre reklamné účely. (Trackovací, A / B testovací nástroj https://www.inspectlet.com)1 rok
__insp_targlptTechnické použitie.1 rok
_gcl_auSlúži pre konverziu predajov.1 rok
__tawkuuidCookie si pamätá užívateľa našich webových stránok, takže je možné nadviazať v konverzácii a poskytnúť lepšie služby.6 měsíců
CONSENTUkladá súhlasy s použitím cookies.18 let
leady_session_idPoužívaná pre reklamné účely. (Identifikácia firemných klientov nástrojom https://leady.cz/)Po zatvorení prehliadača
IDEPoužíva sa pre zobrazovanie relevantné reklamy.1,5 roku
TawkConnectionTimeTechnické použití (Chatovací okno https://www.tawk.to/)Po zatvorení prehliadača
OTZVyužívaná pre Google Analytics1 rok
1P_JARZhromažďuje štatistiky na našich webových stránkach a ukladá konverziu.1 rok
__insp_uidtechnické použitieneobmedzená
__insp_nvtechnické použitie1 rok
KADUSERCOOKIEIdentifikácia zariadenia – cielenejšie reklamy6 mesiacov
ANIDPoužívaná pre reklamné účely.2 roky
__insp_targlputechnické použitie1 rok
__insp_widtechnické použitie1 rok

Čo nás k používanie cookies oprávňuje?

Aj keď s pomocou cookies nemôžeme identifikovať priamo vašu osobu, môže sa zber cookies považovať za spracovanie osobných údajov návštevníkov. Spomínané cookies používame na základe nášho oprávneného záujmu a cookies, prostredníctvom ktorých cielime reklamu na mieru, spracovávame s vaším súhlasom.

Aká vám v súvislosti s cookies náležia práva?

Webové stránky môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje cookies užívať, a my teda nebudeme môcť zbierať údaje o vašom správaní na Webovej stránke. Tento režim si môžete nastaviť v rámci vášho internetového prehliadača, alebo môžete proti takémuto zberu na základe nášho oprávneného záujmu namietať podľa čl. 21 GDPR. Túto námietku je možné vzniesť zaslaním na našu kontaktnú adresu. My potom námietku bezodkladne, ale najneskôr do jedného mesiaca od prijatia, vyhodnotíme.

Súhlas so spracovaním tzv. „Marketingových cookies“ môžete udeliť aj odvolať prostredníctvom vášho prehliadača.

Vezmite ale prosím na vedomie, že v prípade, keď cookies odmietnete alebo vznesiete námietku proti ich spracovaniu, nemusí sa vám Webové stránky zobrazovať stopercentne správne.

Kto má k Vašim osobným údajom okrem nás ešte prístup?

Vaše osobné údaje odovzdávame ešte nasledujúcim osobám a subjektom – spracovateľom či správcom osobných údajov.

Títo nám pomáhajú vyhodnocovať naše reklamné kampane:

 • Google Inc., California, USA
 • Facebook Inc., California, USA
 • Sklik, Seznam.cz, Praha, ČR
 • Microsoft koncern, Redmond, Washington, USA
 • Služba Inspectlet, Santa Clara, USA
 • Služba Tawk.to, Las Vegas, USA
 • Služba Imper.cz, Praha, ČR

Tiež nám s chodom spoločnosti pomáhajú tieto osoby, ktoré tiež môžu mať prístup k vašim údajom:

 • Senior obchodník, Tomáš Kachel, IČO: 74408267, U Vodojemu 1167, 757 01, Valašské Meziříčí
 • Projektový manažér, Roman Bartolšic, IČO: 06243193, Merhautova 836/64, 613 00, Brno – Zábrdovice
 • Webdesigner a grafik, Lukáš Hladeček, IČO: 72220902, Dvořákova 703/4, 360 17, Karlovy Vary – Stará Role
 • SEO expert, Šárka Jakubcová, IČO: 88027767, 251 66, Hrusice ev. č. 31

K Vašim údajom môžu mať prístup aj ďalšie osoby, ktoré s nami spolupracujú, pripravujú ponuky a dohovárajú s Vami podmienky zmluvy, s tými máme takisto uzatvorené zmluvy o spracovaní osobných údajov, aby bola vaša dáta v bezpečí.

Vaše osobné údaje môžeme tiež odovzdať orgánom verejnej moci, ak to bude v našom záujme alebo ak nás o to požiadajú.

Aká vám v súvislosti so spracovaním osobných údajov náležia práva?

Patrí vám všetky práva, ktoré vám priznávajú právne predpisy. Môžete po nás požadovať, aby sme vám oznámili, aké vaše osobné údaje spracovávame, a ak nás o to požiadate, musíme vám k nim umožniť aj prístup. Môžete po nás požadovať opravu nesprávnych údajov alebo doplnenie údajov neúplných. Za určitých podmienok sme tiež povinní vymazať vaše osobné údaje alebo obmedziť ich spracovanie, ak nás o to požiadate. Ak máte podozrenie, že dochádza k nezákonnému spracovaniu Vašich osobných údajov, máte možnosť podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Okrem vyššie uvedených práv máte aj právo podať námietku v prípade, že vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. Túto námietku je možné vzniesť zaslaním na našu kontaktnú adresu alebo na e-mail. My potom námietku bezodkladne, ale najneskôr do jedného mesiaca od prijatia, vyhodnotíme.

Máte nejaké ďalšie otázky?

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, určite nám napíšte na e-mail a my vám čo najskôr odpovieme.