Triss

Autonómna webová služba na výpočet optimálnych rozvozových trás. Pracuje s dávkou objednávok a informáciami o vozovom parku. Šikovný dopravný modul do vašich informačných/e-shopových systémov.

Komu je Triss určená

Všetkým dopravcom, ktorí plánujú svoje trasy, ale nestoja o ich vizuálne zobrazenie ani manuálne úpravy. Užívateľom a vývojárom podnikových informačných systémov a e-shopov.

Potrebujete trasy vidieť a ručne ich upravovať? Preskúmajte Tashu

ikona muž

Prínos pre manažment

 • Rozšírenie schopností vlastného informačného systému
 • Zníženie dopravných nákladov
 • Detailné podklady pre KPI štatistiky a analýzy dopravných nákladov
ikona muže se sluchátky

Prínos pre dispečerov

 • Triss funguje ako autonómny plánovací systém, dispečera teda na plánovanie a optimalizáciu trás nebudete vôbec potrebovať. Jeho zdroje môžete využiť inde.
ikona člověka s volantem

Přínos pro řidiče

 • Z vášho systému môžete vodičovi odoslať/vytlačiť prehľadný plán dennej trasy. Hľadáte efektívny spôsob, ako vodičovi informácie zobraziť? Skúste našu Freyu.
ikona poštovních zásilek Zásielkové služby
ikona vozíku s balíkem Veľkoobchody
ikona nákupního vozíku E-shopy
ikona trasy Distribútori
ikona nastavení počítače Vývojári informačných systémov

Ako Triss funguje

Zdroj dát

Triss vyžaduje konsolidovaný súbor vstupných dát z nadradeného informačného systému. Ten so službou komunikuje cez API rozhranie.

Podkladom pre plánovanie rozvozu sú informácie o vozovom parku a jednotlivé objednávky. Vstupný súbor typicky obsahuje ID objednávky, GPS súradnice adries či hmotnosť zásielky, zoznam vozidiel vlastných a vozidiel externých dopravcov vrátane ich nosností a rozmerov ložnej plochy, zoznam vodičov, cenový model atď.

Môžete pripojiť identifikátor a názov odberateľa, kontaktné údaje, rozmery zásielky poznámky a ďalšie údaje. Štruktúru požadovaných parametrov prispôsobíme vašim potrebám.

Na základe zadaných informácií Triss dávku spracuje. Detailná špecifikácia služby je k dispozícii na vyžiadanie.

Zostavovanie trás

Po importe Triss skontroluje integritu dát, označí nevyhovujúce údaje a vyžiada si ich upresnenie. Z overených dát zostavia trasy zodpovedajúce zadaným parametrom a disponibilným prostriedkom. Zohľadní aktuálne dopravné obmedzenia (podklady aktualizujeme každý deň), dĺžku smeny, východiskový a cieľový bod trasy, časové okná zákazníkov, dobu vykládky, dobu prejazdu atď.

Triss neumožňuje vizualizáciu na mape, manuálne zásahy do navrhnutých trás ani okamžitú spätnú väzbu na otázky typu „čo keď“. Potrebujete trasy vidieť a ručne ich upravovať? Použite desktopovú Tashu s plným výkonom.

Výstupy

Výstupom Triss je dátový objekt, ktorý opäť prostredníctvom API exportujeme do východzieho informačného systému. Dátový object obsahuje zoznam naplánovaných a zoptimalizovaných trás vrátane vzdialenosti, ETA a súradnice prejazdných bodov na trase medzi jednotlivými zastávkami, ďalej priradené vozidlá a vodiča, prípadne zoznam neobslúžených zákaziek.

Základné funkcie

Rýchle zostavenie optimálnych trás

Riešenie hotové v poriadku minút, kedykoľvek ich potrebujete.

Zohľadnenie uzávierok a hustoty prevádzky

Prispôsobenie dôb prejazdov aktuálnym obchádzkam a dopravným špičkám.

Priebežná aktualizácia máp a vzdialeností

Aktualizujeme dištančné matice pred spracovaním každej dávky.

Univerzálne nasadenie

Spracuje podklady všetkých aplikácií, ktoré pracujú s GPS súradnicami dodacích adries.

4 dôvody prečo nasadiť Triss

Naučíte svoj informačný systém hľadať najkratšie cesty k zákazníkom.

 1. Previazanosť s praxou

  Postavené na dlhoročných skúsenostiach, objektívnych dátach z operačných výskumov a moderných heuristických algoritmoch.

 2. Rychlost

  Kvalitný plán trasy Triss počas desiatok sekúnd, u veľkých dávok za niekoľko minút.

 3. Flexibilita

  Komplexné, a pritom ľahké plánovanie s veľkým množstvom parametrov pre vozidlá aj zákazky.

 4. Integrácia

  Dokonalé prepojenie služby služby s vaším ERP alebo e-shop systémom.

Hľadáte komplexnú podporu dispečingu (Next Interval Delivery)? Tasha

Riešite doručenie veľkého počtu objednávok v deň objednania (Continuous Delivery)? Kira

Ako sa s Triss pracuje

Jednoducho.

Odošlite dávku dát zákaziek a disponibilného vozového parku a počkáte si na výsledok. Spracovanie beží na výkonných serveroch a je rýchle, príjem a spracovanie dát je potom na vás.

Cena

Za používání aplikace Triss platíte měsíční poplatek. Jeho výše závisí na počtu zakázek odeslaných k výpočtu tras.

Cenu vám rádi spočítáme po vyjasnění parametrů.

Co už Triss dokázala

Podívejte se na ukázky typických úloh.

Ďalší prípadové štúdie

Urýchlite a zľavnite dopravu, kedykoľvek to potrebujete.

Je to jednoduché:

 1. Dohovorme si schôdzku,
 2. Preskúmame vaše potreby a požiadavky.
 3. Uzavrieme jednoduchú zmluvu.
 4. Na vašej strane si pripravíte napojenie z vášho systému do Triss cez restAPI.
 5. Kedykoľvek budete potrebovať, odošlite službe dávku dát.
 6. Plán optimálneho rozvozu sa behom chvíle načíta do vášho systému.

Máte otázky?

Volajte +420 775 865 185 alebo použite chat.

Zrýchlite, zlacnie. Zarobte viac.

  Vašej správe sa budeme ihneď venovať.