Najčastejšie otázky

Poznáme potreby svojich zákazníkov a chápeme, čo ich zaujíma. Tu je zbierka najčastejších otázok.

Problém obchodné cestujúceho - Travelling Salesman Problem - TSP - čo to je?

Problém obchodného cestujúceho (anglicky Travelling Salesman Problem – TSP) je ťažký diskrétny optimalizačné problém, matematicky vyjadrujúce a zobecňující úlohu nájdenie najkratšej možnej cesty prechádzajúcej všetkými zadanými bodmi na mape.

Optimalizace tras dávky zakázek a definované skupiny vozidel - Vehicle routing problem - VRP

Problém směrování vozidla (VRP) je problém kombinatorické optimalizace a celočíselného programování, který se ptá „Jaká je optimální sada tras, po kterých musí flotila vozidel projet, aby mohla doručit dané skupině zákazníků?“. Zobecňuje známý problém obchodního cestujícího (TSP). Cílem VRP je minimalizovat celkové náklady na trasu.

Určení optimálního řešení VRP je NP-těžké, takže velikost problémů, které lze vyřešit, optimálně pomocí matematického programování nebo kombinatorické optimalizace, může být omezena. Komerční řešitelé proto mají tendenci používat heuristiku kvůli velikosti a frekvenci VRP v reálném světě, které potřebují vyřešit.

VRP má mnoho přímých aplikací v průmyslu. Ve skutečnosti může použití programů počítačové optimalizace přinést společnosti úspory ve výši 5%, protože doprava je obvykle významnou složkou nákladů na produkt (10%) – odvětví dopravy skutečně tvoří 10% HDP EU. V důsledku toho jsou jakékoli úspory vytvořené VRP, dokonce i méně než 5%, významné.

Zohledňuje SW aktuální dopravní situaci, uzavírky atp.?

Ano, počítáme s asi 60% dopravní uzávěrky, hlavně s těmi déle trvajícími, které se mění ve státním informačním systému. Zapracováváme také individuální hlášení od našich zákazníků. Krátkodobé uzavření nejsme schopni registrovat, protože každé obce je do systému neukládá. Slovensko takový systém ani nemá. Aktuální dopravní situace nelze plánovat promítnout, protože se mění každou minutu. Trasy navrhujeme a dobu přejímky předpovídáme na základě historických údajů z dat získaných pomocí GPS sledování vozidel v různých částech dne (Jižní spojka bývá v pondělí ráno pomalejší než ve středu večer). I s popsanými systémovými omezeními se naše trasy a časy jsou velmi reálné. Zohlednění provozu můžete (např. Pro potřebu analýz) vypnout.

Zrýchlite, zlacnie. Zarobte viac.

    Vašej správe sa budeme ihneď venovať.