Středovy pekárny

Remeselná pekáreň s plným pekárskym a cukrárskym sortimentom výroby zameraná na náročnejšieho zákazníka.

Firma vyrába klasický sortiment pekárskych a cukrárskych výrobkov, ktorý dopĺňa stále novými druhmi. S tým súvisí aj postupná a stála modernizácia strojového vybavenia a zavádzanie nových technológií. Produkcia pekárne a cukrárne je z 50% strojová s moderným vybavením a druhá polovica výroby je typická HAND MADE.