Orkla Food Ingredients Česko s.r.o.

Dodávateľ surovín a ingrediencií pre pekárov a cukrárov.

Významný dodávateľ surovín a ingrediencií pre pekárov a cukrárov. Významný podiel na slovenskom trhu zaujíma najmä predaj margarínov, tukov, suchých plodov, posypov a ďalších komodít. V súčasnej dobe sa spoločnosť začala oveľa viac zameriavať na zavádzanie noviniek, ktoré zodpovedajú súčasným spotrebiteľským a technologickým trendom, najmä v segmente pekárskych a cukrárskych zmesí a zlepšujúcich prípravkov.