Ekvia

Distribútor pekárskych a cukrárskych surovín na Slovensku.

Spoločnosť Ekvia je súčasťou nórskeho koncernu Orkla ASA, konkrétne jej divízie Orkla Food Ingredients.

Viac ako 6000 m2 skladovej plochy v 4 prevádzkach je EKVIA schopná skladovať dostatočné množstvo tovaru na to, aby mohli plynule zásobovať zákazníkov kompletným sortimentom. Logistický systém s vlastnou distribúciou tovaru, umožňuje, aby zákazník dostal objednaný tovar vtedy, keď ho potrebuje a očakáva, v požadovanom množstve, kvalite a čase. V súčasnosti spoločnosť zabezpečuje distribúciu tovaru k zákazníkom zo štyroch stredísk: Nitra (centrála spoločnosti), Martin, Rimavská Sobota a Prešov.