Článok   15. 1. 2021 Zaviezť či nezavézt? Zisk či strata?

Zaujímavá funkcie systému Solvertech Tasha, ktorá vám pomôže s rozhodovaním, či objednávku zaviezť dnes, zajtra, alebo ju vôbec nezavážet.
z 16 otázok
Zrušiť filter

Parameter „Cena za neobsloužení“ doslova hovorí, koľko Vás bude stáť neobsloužení / nezavezení konkrétnej zákazky.

Základné nastavenie

V prípade, že užívateľ chce za každú cenu rozviesť všetky spracované objednávky, je parameter ceny za neobsloužení zákazky nastavený u všetkých zmlúv rovnako s maximálnou hodnotou. Jedná sa o základné nastavenie programu a v tomto prípade neuprednostňuje zavezení určitých zákaziek pred ostatnými. Všetky zákazky tak musia byť zavezení bez ohľadu na cenu. Čo ale v prípade, kedy máte možnosť voľby?

Možnosti využitia – zaviesť či nezaviesť?

Parameter „Cena za neobsloužení“ možno využiť pre riešenie úloh, kde riešite otázku, či sa oplatí konkrétnu zákazku rozviesť vlastnou dopravou, rozvážkovú službou alebo vôbec nezavážet. Princíp je jednoduchý, do poľa „Cena za neobsloužení“ nastavíme reálnu hodnotu, ktorá môže mať viac podôb podľa toho, akú riešim úlohu, napr.:

  • koľko zarobím zavezením zákazky – marže,
  • koľko by to stálo zaviesť rozvážkovú službou – cena za balík / paletu,
  • celková cena zákazky – predajná cena.

Po spustení riešenia Vám program danú situáciu obratom zhodnotí a navrhne riešenia tak, aby bolo čo najefektívnejšie. Existujú 3 úrovne použitia:

  • priorita,
  • zaviesť alebo nezaviesť,
  • zaviesť svoju dopravou či externým dopravcom.

Priorita – previs dopytu nad kapacitou

Hodnota „Ceny za neobsloužení“ pri jednotlivých zákaziek je vysoká, aby sa systém pokúšal obslúžiť všetky objednávky, ale úroveň ceny sa líšia podľa toho, akú má zavezení objednávky podľa Vás prioritu (často to bývajú stáli zákazníci alebo odberatelia s väčšou objednávkou). Typickým príkladom je to, že existujú dva odberatelia s rovnakým požiadavkou na čas závozu (obaja chcú tovar v sedem ráno). Pokiaľ budú mať nastavenú odlišnú cenu za neobsloužení, program uprednostní pri výpočte odberateľa s vyššou cenou a ku druhému sa buď príde v inom čase alebo vôbec.

Ak nedochádza ku kolíznym situáciám, ako je uvedené v príklade, systém sa snaží za každú cenu naložiť všetky objednávky.

Typickým užívateľom tohto nastavenia je spoločnosť JASO-Distribútor spol. s r.o., ktorá sa zaoberá distribúciou nápojov.

Zaviesť či nezaviesť – vyhodnotenie rentability

Nastavenie „Ceny za neobsloužení“ je obvykle skutočná hodnota zisku (marža), kde sa pri výpočte vyhodnocuje náklad na obslúženie zákazníka vzťahujúci k potencionálnemu zárobku. Nastavenie môže odhaliť miesta, ktorých obslúženie stojí viac ako je zárobok. Takýto výstup môže slúžiť ako podklad pre obchodný tím, aby sa na nerentabilné oblasť zameral, prípadne presunul objednávku na iný deň.

Rozdiel oproti predchádzajúcemu príkladu je ten, že tu môže dôjsť k cielenému vylúčenie objednávky z plánu vďaka prevažujúcim nákladom na dopravu oproti zisku aj v prípade, že je zákazník „obsloužitelný“ (neporušuje kapacitu, čas či pracovné pravidlá).

Typickým užívateľom tohto nastavenia je spoločnosť Avista Oil, ktorá sa zaoberá zvozom opotrebovaných olejov.

Zaviesť svoju dopravou či externým dopravcom

„Cena za neobsloužení“ je nastavená podľa skutočného cenníka, koľko by to stálo, keby bola zákazka prevezení konkrétna kuriérskou službou. V tomto okamihu máte k dispozícii jedinečný nástroj, ktorý Vám exaktne vyhodnotí situáciu, či zavážať svoju dopravou či kuriérskou službou. Je však potrebné mať čo najlepšie nastavený cenový model vlastnej dopravy (presnú cenu za km, prípadne za hodinu práce atď.).

Toto je naša pomoc vašej doprave

Naše produkty