Článok   20. 7. 2022 Plánovanie trás ladíme aj po ich nasadení

Úspešnou implementáciou plánovača trás Tasha naša práca nekončí. Prichádza čas na dokonalé vyladenie programu, aby presne zodpovedal vašim podmienkam. Príďte za nami do valašských kopcov na školení pokročilej práce s Tashou.
z 16 otázok
Zrušiť filter

Skúsenosti s implementáciou logistických informačných systémov nás učia, že diabol väzí v detaile. Preto našim zákazníkom ponúkame produkt Health check, školenie, ktoré pomáha zvýšiť prínos aplikácie Tasha pre riadenie vašich logistických procesov.

Z debaty na školeniach obvykle vzíde rad tém významných pre optimalizáciu rozvozov a zvyšovanie jej prínosov. Témy, ktoré nebudeme môcť uzavrieť hneď, pretavíme do úloh pre ďalšie obdobie.

Školenie Health check ponúkame v troch podobách.

Remote Tasha Health Check

Školenie prebieha on-line a telefonicky. Pracovník Solvertechu zodpovedný za implementáciu vašej aplikácie s vami prejde celý proces plánovania, zoznámi sa s vašimi aktuálnymi potrebami, vstrebe nové súvislosti a navrhne možné zlepšenia ako vo vašich procesoch, tak aj v aplikácii Tasha.

Parametre školenia

 • Rozsah: 4–6 hodín
 • Cena: 240 € (bez DPH)

On-site Tasha Health Check

Konzultácia prebehne u vás vo vami zvolenom termíne. Náš senior konzultant vykoná kompletnú revíziu nastavenia aplikácie Tasha a analýzu logistických procesov súvisiacich s plánovaním trás. Výstupom bude správa o aktuálnom nastavení a kontrole kľúčových parametrov, metrík, vozového parku a mapových podkladov. Súčasťou konzultácie môže byť aj rozšírené nastavenie aplikácie Tasha alebo nastavenie modulu KPI.

Parametre školenia

 • Rozsah: 8 hodín
 • Cena : 680 € (bez DPH)
 • Cestovné konzultanta: 0,36 € za kilometer

Komplexní konzultácia Tasha Health Check

Dvojdňové školenie prebehne u nás vSolvertechu, na idylickej samote vo valašských kopcoch. Má podobu intenzívneho denného workshopu pre 1–4 osoby. Ubytovanie a občerstvenie je zahrnuté v cene školenia. Čo je na programe?

Revízia nastavenia systému TASHA

 • Správa o nastavení a kontrole kľúčových parametrov. Metriky, vozový park, mapové podklady
 • Oprava chybných parametrov pri zákazkách alebo vozidlách. Rozšírenie nastavenia aplikácie Tasha o ďalšie parametre, pokiaľ budú prínosom

Revízia práce so systémom Tasha

 • Návrh na využitie nových, pokročilých funkcií aplikácie Tasha pre zvýšenie jej prínosu
 • Zefektívnenie práce v aplikácii Tasha (napr. úspora času pri tvorbe plánu)

Reporting, KPI

 • Návrh KPI výstupov, pokiaľ doteraz neboli využívané
 • Návrh na rozšírenie alebo upresnenie KPI výstupov

Novinky a trendy v plánovaní a optimalizácii dopravy

 • Ukážka nových funkcií v aplikácii
 • Príklady dobrej praxe

Parametre školenia

 • Rozsah: dvojdňový prezenčný
 • Cena: 1200 € (bez DPH)

Účastníci si Health check pochvaľujú

Školením, či už online, vo firme klienta alebo u nás v Zašovej, prešlo niekoľko našich zákazníkov. Niektorí ich využívajú pravidelne ako príležitosť reagovať na zmeny procesov či technológií používaných v špedícii a správe vozového parku.

Pán Jozef Kviatkovský, obchodný riaditeľ zo spoločnosti Ekvia, zhodnotil dva intenzívne prežité dni na Valašsku takto:

„Vďaka dobrej organizácii v nádhernom prostredí, ústretovosti, otvorenosti a vysokej profesionalite sme mali veľmi príjemnú pracovnú a kreatívnu atmosféru, kde sme sa mohli detailne venovať operatívnym problémom a hľadať ich riešenia. Mnohé z nich sme buď vyriešili na mieste, alebo sme si určili cesty riešenia. A aj vďaka tomu je pre nás práca s Tashou o niečo jednoduchšia. Tiež oceňujeme vylepšenia a odborné rady, ktoré ste nám dali počas workshopu. Veľmi nás zaujali aj pripravované novinky, hlavne mobilná aplikácia Freya. Myslíme si, že táto aplikácia môže byť nie len prínosom na zefektívnenie práce dispečera, ale aj skvalitnenie služieb pre našich zákazníkov. Sme presvedčení, že tento workshop bol pre nás prínosom a keď bude vhodná príležitosť, opäť ho zopakujeme.“

Poďme sa nad Tashou stretnúť

Napíšte nám na info@solvertech.cz alebo zavolajte +420 775865185. Podáme vám ďalšie informácie a rovno môžeme dohodnúť formát aj termín školenia. Prispeje k zjednodušeniu procesov a skvalitneniu výstupov. Posúdime ďalšie užitočné funkcionality aplikácie Tasha aj možnosti jej rozšírenia.

Toto je naša pomoc vašej doprave

Naše produkty