Článok   18. 10. 2020 Koronavírus a logistika: vážne to musíte odjazdiť za každú cenu?

Ako núdzový stav zatočil s efektívnou dopravou a čo s ňou bude, až pandémia skončí? Význam optimalizácia jázd na prahu ťažkých časov rastie.
z 16 otázok
Zrušiť filter

Hektické časy koronavírusu zvýšili snahu dopravcov, aby svoju prácu odviedli za každú cenu.

V stávke boli životy keď už nie ľudí, tak prinajmenšom podnikov, takže sklony k urputnosti sú ľahko pochopiteľné. Efektivita však dostáva poriadne na frak.

Nemyslíme si, že firmy investujú do optimalizácie dopravy pre nič za nič. Dôvody majú podobné a pádne.

  1. Aby svoje povinnosti vôbec zvládli. Logistické operácie, najmä plánovanie trás, sú príliš zložité, než aby sa dali zvládnuť len so znalosťou zemepisu a podporou máp Google.
  2. Aby ich biznis obstál ekonomicky. Logistika nie je len zložitá, ale aj veľmi drahá. Nákup a lízing vozidiel, platy vodičov, každodenné plnenie bezodných palivových nádrží, ktoré sa s každým zbytočne projetým kilometrom obzvlášť rýchlo vyprázdňujú – náklady bývajú v súčte obrovské. Obstojí len fungujúca organizácia s perfektným plánovaním.
  3. Aby všetko bežalo ako po masle. Perfektné plánovanie však nie je k ničomu, pokiaľ nie je prevádzka starostlivo riadený a kontrolovaný. Okamžitá schopnosť dispečera reagovať na situácie v teréne je pre efektívnu prevádzku kľúčová.
  4. Aby nepodliehali klamným domnienkam. Nevidieť pre stromy les a riadiť firmu ako stáť len na základe subjektívnych dojmov, je nebezpečne ľahké. Šikovný logistický softvér ale nikdy nestráca hlavu a vidí aj málo zrejmé súvislosti. Dokáže hľadať rezervy či rovno brániť škodám, ktoré sa inak odhaľujú so značným až nenapraviteľným oneskorením.
  5. Aby rozhodovali poučene. Solvertech dokáže simulovať najrôznejšie situácie reálnej prevádzky. Vyraďuje metódu pokus-omyl z registra dobrej praxe a urýchľuje nachádzanie správnych rozhodnutí.
  6. Aby na trhu obstáli. Efektívne riadenie zvyšuje dôveryhodnosť dopravcov u ich zákazníkov a pomáha im udržať a rozširovať trhový podiel.
  7. Aby sa nestratili v bludisku paragrafov. Logistika je hra s nadmieru zložitými pravidlami. Pomoc chytrých aplikácií s ich dodržiavaním je zásadný poistkou pokojného spánku zodpovedných pracovníkov.

Koronavírus – doba temna

Toto všetko platilo v minulosti Akonáhle však udrela kríza, na starostlivé riadenie naraz neostal čas. Čo sa stane, až kríza pominie? Vrátime sa k prioritám zaužívaným pred epidémiou?

O tom bude rozhodovať ďalší vývoj pandémie a ekonomiky. Česká vláda zatiaľ do reštartu investovala viac slov než peňazí, situácia sa ale mení každým dňom. V každom prípade čím viac stimulov, tým väčšie zadlženie verejných rozpočtov a väčšie (budúce) snaha vyrovnať ich, čím sa dá. Teda aj zvýšeným zdanením podnikateľov. Vyššie dane zníži zisk a zvýši tlak na znižovanie nákladov.

Bude to platiť aj pre spoločnosti v doprave? Určite. Niektorým firmám pomôže zvýšená obľuba online nákupov, rad dopravcov ale čaká skôr útlm alebo stagnácie.

Efektivita sa preto chtiac nechtiac vráti na piedestál logistických priorít. Znižovanie nákladov bude na čas hlavným, ak nie jediným spôsobom, ako udržať dostatočný zisk.

Solvertech ide zbytočným výdavkám v doprave po krku už 10 rokov. Nechceme na tom nič meniť ani na prahu trochu neisté sezóny.

Ak vám znalosti nášho tímu pomôžu zlepšiť efektivitu dodávok pomocou optimalizácie trás, radi vám poskytneme akúkoľvek okamžitú radu a podporu, ktorú môžeme. Spojte sa prosím s nami na tel. čísle +420 739 671 003 alebo cez kontaktný formulár.