Článok   20. 2. 2021 Dokonalý prehľad o doprave – modul KPI

Pre premyslená manažérske rozhodnutia potrebujete aktuálne a prehľadne štruktúrované informácie bez balastu. Všetky údaje o trasách a pohyboch vozidiel ukladá Tasha do databázy. KPI modul vám toto množstvo dát zhromaždí a objektívne vyhodnotí.
z 16 otázok
Zrušiť filter

Riadiť firmu je ako riadiť auto. Musíte poznať cieľ, vyberať trasu, radiť vhodné rýchlosti a brať ohľad na prevádzku i vašu vlastnú posádku. K tomu i onomu potrebujete veľa vecí poznať aj kontrolovať. Náhodné zásahy do riadenia sú cestou do pekiel. Podnikové zmeny vykonané bez znalosti situácie sú v lepšom prípade buchnutím do vody, v horšom hrou s ohňom. Solvertech Tasha vo verzii 3.3 prináša nový KPI modul, ktorý množstvo dát z terénu zhromaždí a objektívne vyhodnotí. Rýchlo vám tak poskytne kvalitné analytické podklady nevyhnutné na poučenému manažérskemu rozhodovaniu.

Pri všetkých všudy, čo je KPI?

Výkon sa ľahko meria pri skoku do diaľky, no v doprave je to trochu zložitejšie. Posudzovať ho môžete podľa rôznych metrík (čas, vzdialenosť, vyťaženosť, počet rozvozov), ktoré sa navzájom zložito ovplyvňujú. Hlavnou metrikou je nakoniec vždy zarobené (alebo stratené) Euro.

KPI (key performance indicators, kľúčové výkonnostné ukazovatele) sú široko používaným súborom nástrojov na meranie a vyhodnocovanie výkonnosti či úspešnosti procesov. Každý odbor podnikania vytvára rôzne KPI, ktoré si užívatelia ďalej prispôsobujú vlastným potrebám.

Indikátory ukazujú, či stratégia funguje, alebo nie, a napovedajú, či ju nie je potrebné opraviť či zmeniť. Sotva vás preto prekvapí, že správne zvolené KPI sú vynikajúce spätnou väzbou s výrazným vplyvom na výsledky podnikania.

Tasha už to má

Všetky údaje o trasách a pohyboch vašich vozidiel ukladá Tasha do databázy a každým dňom tak rozširuje nesmierne obsiahlu, a preto aj ťažko využiteľnú masu dát. Aby vám údaje k niečomu boli, musíte ich vhodne interpretovať. Potrebujete si vybrať informáciu, ktorá vás zaujíma, a previazať ju s tými ukazovateľmi, ktoré ju ovplyvňujú. To môže byť úloha značená komplikovaný a pri tradičnom spracovaní v Exceli aj k smrti únavný. Pracne spracovaná analýza navyše veľmi rýchlo zastaráva.

KPI modul Tasha na vaše otázky odpovedá okamžite – prehľadným grafom alebo tabuľkou s hodnotami, ktoré môžete ďalej triediť alebo podmienečne formátovať.

Dajme tomu, že vás zaujíma cena za jeden prevezení kilogram, paletu alebo objednávku (koho by nezaujímala). V KPI module Tasha vyberiete parameter ako metriku a nastavíte jej kritickú hodnotu 0,70 Sk. Zobrazí sa tabuľka a všetky jej bunky, v ktorých bol limit prekročený, sa farebne zvýrazní. Vy si môžete uvariť kávu a začať v pokoji skúmať, prečo je v niektorých dňoch ukazovateľ zlý a v iných dobrý, ako cena súvisí s konkrétnou trasou, zákazkou alebo vodičom. Parametre výstupov možno ľahko meniť, čo pátranie po slabých miestach uľahčuje, zrýchľuje a zbavuje subjektivity.

Dlhodobo môže byť zaujímavý parameter cena rozvezeného kilá tovaru, ktorý jasne ukazuje na efektivitu, s akou vaše doprava pracuje. Jednoducho tak môžete porovnať aj prácu dispečerov.

Jedným tlačidlom do sveta skrytých súvislostí

Cena rozvezeného kilá tovaru je príkladom citlivého indikátoru, ktorý na efektívnosť dopravy jasne ukazuje. Takých príznakov je k dispozícii samozrejme viac. Aby ste ich rozpoznali, musíte ich v hlušine metadát rozpoznať.

Práve to je misiou KPI modulu Tasha. Ako dobre informovaný špión vám bude dodávať spoľahlivé, od balastu očistené informácie.

Jednoducho to naplánujte

Vďaka prehľadnej vizualizácii výstupu môže dobrý prehľad o tak zložité veci, akou je podniková doprava, získať aj človek, ktorý jej dokonale nerozumie. V module KPI ale nájdu mocný nástroj predovšetkým vedúci pracovníci. Ako magické oko im umožní vhlédnout do ťažko pozorovateľných súvislostí, zvýšiť účinnosť kontroly a hodnotenia dosiahnutých výsledkov a následné rozhodovanie postaviť na pevnú zem. Poznáte bezpečnejší spôsob ako sa starať o efektivitu svojej firmy?

Keď budete chcieť vedieť, ako vám to vo firme jazdí, nebudete už vymýšľať ako nájsť, zobrať, interpretovať a prezentovať potrebné dáta. KPI modul Tasha to urobí za vás, a to – pri všetkej úcte – rýchlejšie ako vy. Čo na vás nechá?

Vy musíte určiť, ktoré informácie a súvislosti sledovať. Ak si nevyberiete z ponuky najčastejšie používaných indikátorov, môžete si vymyslieť vlastné. Všetky dáta máte pohromade, odpadá akékoľvek hľadanie a prepisovanie. Zvolíte nastavenia, stlačíte tlačidlo – a firemné dopravu máte pred sebou ako na displeji.

KPI modul Tasha: najjednoduchší spôsob ako managementu povedať, čo sa v doprave deje

  • Tasha má pohromade skvelá zdrojové dáta: nič nemusíte dohľadávať
  • Vie je zhrnúť: nič nemusíte vymýšľať a prepisovať
  • Vie je ukázať: vizualizáciu nájdete na dashboardu, nemusíte sa mazať s PowerPointom
  • Tasha pracuje v reálnom čase: všetky výstupy sú stále aktuálne.

Samozrejmosťou je zavedenie modulu v cene licencie.

Pokiaľ chcete našu službu využívať a šetriť tak čas aj peniaze, kontaktujte nás na telefónnom čísle 775 865 185, alebo na e-mailovej adrese obchod@solvertech.cz

Toto je naša pomoc vašej doprave

Naše produkty